Ласкаво запрошуємо на сайт
Методичного кабінету
Новокаховської міської ради

74900,
Херсонська обл.,
м. Нова Каховка,
вул. Історична 5
факс: (05549) 4-22-04
e-mail: nkmetka@gmail.com

Міський навчально-практичний семінар  для вчителів художньо-естетичного циклу

Міський навчально-практичний семінар
 для вчителів художньо-естетичного циклу

21 жовтня 2016 року згідно з планом роботи міського методичного кабінету Новокаховської міської ради на базі Корсунської ЗОШ І – ІІ ступенів (директор Дук С.О.) відбувся семінар для вчителів художньо-естетичного циклу на тему «Формування предметних і міжпредметних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках мистецьких дисциплін».

 
:nesina  |   |  342
ММО вчителів ХЕЦ 2016

29 серпня 2016 року на базі ЗОШ № 1 відбулося серпневе засідання міського методичного об`єднання вчителів художньо-естетичного циклу. Матеріали пропонуємо вашій увазі

 
:nesina  |   |  424
Виховна година
Виховна година "День театру" в ЗОШ №10
Людину завжди вирізняло з-поміж інших істот глибоке світовідчуття та потяг до прекрасного, адже не лише турботами про хліб насущний живе людина, її душа прагне яскравих вражень, видовищ, естетичної насолоди.

 
:Svetik  |   |  457
СЕМІНАР УЧИТЕЛІВ ХЕЦ НА БАЗІ ЗОШ № 10
08 квітня 2016 року на базі загальноосвітньої  школи   І-ІІІ ступенів № 10 
Новокаховської міської ради
відбувся міський навчально-практичний семінар учителів художньо-естетичного циклу на тему
  «Використання методу емоційної драматургії на уроках  художньо-естетичного циклу як засіб створення культуротворчих умов для розвитку особистості»

 
:nesina  |   |  401
ТВОРЧА ГРУПА ВЧИТЕЛІВ ХЕЦ
26 лютого на базі гімназії Новокаховської міської ради ради відбулося чергове засідання творчої групи вчителів художньо-естетичного циклу.
 
:nesina  |   |  460
впровадження художньої культури у школі.
                                       впровадження художньої культури у школі.

Проводячи уроки із художньої культури педагог повинен прагнути досягти триєдиної мети:виховання світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, знання та шанобливе ставлення до мистецтва власного народу, толерантне ставлення до мистецтва інших народів;виховання художнього смаку; формування загальнокультурних,  соціально-практичних компетентностей на основі узагальнення знань в царині мистецтва; розширення художньо-естетичного досвіду, розвитку емоційно-чуттєвої сфери; стимулювання художньо-образного мислення. Я прагну зробити кожний урок  як екскурс в царину культури та мистецтва, де відбуваються переживання учнями цілого ряду позитивних емоцій: здивування, радість, відчуття успіху, відчуття власної гідності;пізнання творів мистецтва в атмосфері співтворчості і взаєморозуміння.

         Велике значення для досягнення максимального ефекту від уроку має форма його проведення. Найцікавіше проходять уроки підготовані по принципу випереджувального навчання, коли до підготовки уроку активно залучаються самі учні. Левовою частиною уроку стають презентації, проекти, повідомлення, творчі завдання підготовлені самими учнями, забезпечуючи максимальну активність та інтерактивність . при такій формі роботи в учнів формується цілий комплекс ключових компетентностей:інформаційна, полікультурна, навчально-пізнавальна, соціально-практична.

Для кращої обізнаності учнів ужитті мистецтва  сьогодення, практикую впровадження в структуру уроку обов’язкової інформаційної сторінки  -- це перші хвилини уроку після організаційного моменту, відведені на інформацію про мистецькі новини сьогодення в світі, Україні, області, місті. Така поурочна інформація дає змогу учням  бути постійно проінформованими про мистецькі події, адже мистецтво – це не тільки історія, а й  наше теперішнє та майбутнє. Учні до кожного уроку готують коротку інформацію про цікаві новини культури:виставки, фестивалі, прем’єри, експозиції, премії, анонси  та
 
:pressa  |   |  834
на уроках художньої культури
                                          на уроках художньої культури

У навчальній програмі зазначено, що на уроці має панувати атмосфера святковості, гармонії та доброзичливості, що повинна сприяти переданню аури творів мистецтва та викликати позитивну емоційну енергію. Учні повинні бути налаштованими на сприйняття та осмислення відповідного навчального матеріалу. Відповідно і педагог має бути комунікативно виразним, щоб учні не тільки розуміли, але й позитивно сприймали як мовлення вчителя, так і паралінгвістичний контекст мовлення(доречність жестів, міміки, зовнішній вигляд і тд.), а відповідно, також опановували це мистецтво самостійно на певному рівні,формуючи відповідні компетентності.

         Особливістю організації навчально-виховного процесу є творчий процес співпереживання та інтеграції, якому властивий активно діалогічний характер, що дає підстави для розуміння учнями мистецтва. Саме «діалог культур» , як відзначають автори навчальної програми «Художня культура» Л.Масол та Н.Миропольська, дає змогу особистості не тільки залучитися до загальнолюдських цінностей, але й самовизначитися у світі культури, почати її створювати, удосконалюючи насамперед власний духовний світ.

         Останнім часом у педагогіці значну увагу приділяють проектній діяльності. Саме проектна діяльність, за словами Л.Масол, є найсприятливішою технологією для створення на уроках художньої культури творчої атмосфери, умов для розвитку самостійності учнів, набуття ними практичних умінь здійснювати власні дослідження, робити узагальнення, висновки, самостійно добирати інформацію та її джерела, брати участь у підготовці власних, парних, групових і колективних творчих проектів. А це , в свою чергу, веде до формування в учнів цілого комплексу відповідних компетентностей.
 
:pressa  |   |  860
Формування ключових компетентностей на уроках художньої культури
                                  Формування ключових компетентностей на уроках художньої культури

         Мета вивчення художньої культури в загальноосвітній школі полягає  в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

         Курс художньої культури покликаний вирішити такі головні завдання:

·       Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистістно-позитвного ставлення до мистецьких цінностей;

·       Опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетентностей, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями  у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

·       Розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності  до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

·       Виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.
 
:pressa  |   |  1363
Методика викладання предмету
Методичні матеріали на допомогу вчитею художньої культури
 
Методика викладання предмету "Художня культура”
 
:nesina  |   |  717
Державна підсумкова атестація з художньої культури
Державна підсумкова атестація з художньої культури покликана виявити в учнів рівень знань з напрямів і стилів художньої культури, видів та жанрів мистецтва, виражальних засобів художньої мови різних видів мистецтва, зв'язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини. Атестація зорієнтована на визначення рівня сформованості в учнів світоглядних компетенцій у сфері художньої культури, вміння учнів зіставляти художні стилі, користуватися мистецтвознавчою термінологією (у межах програми), здатність учнів аргументувати власну точку зору, здійснювати відбір інформації в царині мистецтва.
 
:nesina  |   |  961

Интересное

Быстрое создание интернет магазина игрушек в Киеве выгодно

Меню
Друзі

Архів

Ми Вконтакті! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Захист прав дитини

*****

*****
Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика