Ласкаво запрошуємо на сайт
Методичного кабінету
Новокаховської міської ради

74900,
Херсонська обл.,
м. Нова Каховка,
вул. Історична 5
факс: (05549) 4-22-04
e-mail: nkmetka@gmail.com
Головна » Материалы за Август 2010 года

Конкурс «Твій шанс». Вислови своє ставлення до ЗНО

   У рамках інформаційної кампанії «Вступ без хабара!» Українська студентська спілка за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні ініціює проведення конкурсу «Твій шанс». Завданням конкурсу є виявлення та підтримка творчої соціально активної молоді, надання можливості самовираження та створення цікавих робіт на тему «Я та ЗНО».

Конкурс «Твій шанс» проходить у таких номінаціях:
• Соціальний плакат
Плакат може бути створений у будь-яких графічних та фототехніках, а також за допомогою цифрових технологій. Для участі у Конкурсі необхідно вислати фотографію виконаного плакату розміром (3968х2976 мегапікселів)
• Відеоролик
В якості роботи приймаються сюжети для відеоролика. За бажанням автора, твори можуть подаватися в готовому вигляді у будь-яких аудіо- чи відеоформатах. Тривалість – 1 хвилина.
• Стаття
Обсяг статті не повинен перевищувати 2 стор. друкованого тексту. Одним з критеріїв оцінювання переможців у даній номінації є публікація поданої на конкурс статті в місцевих виданнях, про що просимо повідомити організаторів конкурсу.

 

На переможців очікують призи та подарунки від організаторів конкурсу!
Роботи приймаються до 30 вересня 2010 року, оголошення результатів відбудеться 10 жовтня 2010 року.

 
:whitewolf  |   |  1366
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році

   Метою Першого уроку у 2010-2011 навчальному році є формування в молодших школярів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків.
  

   Зміст Першого уроку в цьому навчальному році слід підпорядковувати реалізації таких завдань:

 • виховання любові до свого рідного краю, держави, родини, народу, поваги до українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій;
 • формування відчуття своєї приналежності до України, усвідомлення себе українцем, прагнення до збереження та примноження духовних та матеріальних багатств українського народу, виховання цілеспрямованості і наполегливості у досягненні життєвої мети, готовності до праці в ім’я України;
 • виховання патріотичних почуттів, правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків; шанобливе ставлення до державної символіки, культурного та історичного минулого України;
 • формування в учнів етнічної та національної самосвідомості, мовної культури, духовної єдності населення усіх регіонів України, толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій.

   З метою виховання в учнів початкових класів патріотичних почуттів, розвитку національної самосвідомості, правосвідомості, культури міжетнічних відносин пропонуємо таку орієнтовну тематику першого уроку:

 • Люби і знай свій рідний край
 • Моя країна моїми очима
 • Ми спитали журавля, де найкращая земля?
 • Вітчизна, як мати, у світі – одна
 • Любіть Україну, як сонце, любіть!
 • Я – маленький громадянин своєї держави
 • Національні символи України
 • Моє рідне село (місто)
 • Мій рідний краю, Україно, найкраще місце на землі!
 • Буду я навчатись мови золотої...
 
:whitewolf  |   |  2429
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2010/2011 навчальному році

Географія


    Процес модернізації і реформування сучасної української освіти, що відбувається сьогодні, має забезпечувати рівний доступ до якісної освіти усім категоріям учнів відповідно до їх здібностей, індивідуальних нахилів і потреб. Школа  не тільки надає учням певну суму знань, але і формує у них потребу в безперервному самостійному і творчому підході до оволодіння новими знаннями, створює можливості для самореалізації та самовдосконалення.
Головною особливістю викладання географії у 2010- 2011 навчальному році є створення можливостей її вивчення на профільному рівні.
Важливим етапом роботи вчителя географії у реалізації ідей профільного навчання є детальне ознайомлення зі змістом нових програм та підручників для рівнів стандарту та профільного. Пропонуємо їх перелік у таблиці.

 
:whitewolf  |   |  1601
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення фізики у 2010/2011 навчальному році

Фізика


   У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти в освітній галузі «Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Навчання фізики та астрономії в сучасній школі є основою для формування в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння значення основних фізичних та астрономічних понять і законів для вирішення практичних потреб суспільства та створення новітніх технологій, розвитку інтелектуальних здібностей і пізнавальних інтересів школярів.

 
:whitewolf  |   |  1286
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2010/2011 навчальному році

Математика


   Шкільний курс математики у 2010-2011 навчальному році у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р. та у науково-методичному журналі “Математика в школі”( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)
   Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 11- х класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН № 13-14 2005 – 2007 р.р., та у журналі “Математика в школі” (№6 2005 – 2007 р.р.).
   Навчання математики в 5 – 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005р., у науково-методичному журналі “Математика в школі” (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№9,10, 2009 р.).
   Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 – 9 класах подано в Інформаційних збірниках МОН №13-14 2005-2009 р.р. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 р.р.) та у «Математичній газеті» №6,7 2006-2009 р.р.
   У 2010 – 2011 навчальному році учні 10-х класів розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами.
У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

 
:whitewolf  |   |  1602
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2010/2011 навчальному році

Інформатика


Шкільний курс інформатики в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься відповідно до Інструктивно-методичного листа про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році (лист МОН від 07.07.08 №1/9-433) за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика”, видавництва “Прем’єр”, Запоріжжя, 2003р., у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, 2003, 2004 р.р., “Навчальною програмою з інформатики для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів”, надрукованою у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4–5, 2006 р. та №2-3, 2008 р.

 
:whitewolf  |   |  2173
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2010/2011 навчальному році

Хімія


   Одним із шляхів поліпшення якості національної освіти, забезпечення диференціації навчання є упровадження в старшій школі профільного навчання.
Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.
   Зміст навчання хімії  у профільній школі, який ґрунтується на принципах наступності й неперервності між основною і старшою ланками освіти,  за задумом, має забезпечити поступ учня за його власною освітньою траєкторією, орієнтованою на майбутню професію.
   Відповідно до Концепції профільного навчання  профільне навчання у старшій школі здійснюється за такими  напрямами диференціації: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, технологічний, спортивний. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання, наприклад: хіміко-технологічний, математичний, екологічний профілі навчання.

 

   Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів змісту освіти:
•рівні стандарту
•академічному рівні
•профільному рівні

 
:whitewolf  |   |  1552
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2010/2011 навчальному році

Економіка


Економічна освіта, її якість та результати – академічні, професійні та життєві – сьогодні є ключовими пунктами розвитку суспільства не тільки в Україні, але й у багатьох країнах світу.
          Із переходом України до ринкової економіки гостро постало питання формування сучасної економічної культури населення, переорієнтації й поглиблення економічної освіти. Актуальним є виховання людини здатної сприймати ринкові перетворення, легко адаптуватися до змін у житті (особливо в умовах світової кризи), вільно оперувати основними економічними поняттями.
      Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така підготовка учнів, яка забезпечить їм достатній рівень життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої людини.
       Зміст шкільного курсу економіки побудовано таким чином, щоб він зміг реалізувати мету і завдання курсу, сформувати базові знання з основ економічної науки, познайомити з основними тенденціями розвитку економіки (науки і господарства) на сучасному етапі отримати спеціалізацію з обраного профілю.
На сьогодні вивчення економіки в школі має забезпечувати:
-    розвиток економічної культури, економічного мислення учнів спрямований на критичний аналіз процесів і результативність діяльності;
-    формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища;
-    розширення уявлень про професійну діяльність у сфері економіки, отримання і закріплення  навичок обраного профілю;
-    забезпечення рівня економічної підготовки, що дозволить старшокласникам продовжити навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах.

 
:whitewolf  |   |  2238
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення захисту Вітчизни у 2010/2011 навчальному році

Захист Вітчизни


   Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
   Головною метою вивчення захисту Вітчизни є розвиток особистості учнів, формування їх готовності до  захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. 
   Відповідно до мети сформовано завдання предмета:
- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;   
- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. 
   У 2010/2011 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 11-х класів вивчатимуть предмет за навчальною програмою для 11-річної школи “Захист Вітчизни” (авт. Бахтін А.М. та інші, «Атол», 2005р.). Навчальна програма містить три варіанти викладу змісту. Юнаки навчаються за варіантом № 1. Дівчата та юнаки, що не вивчають основи військової справи за станом здоров’я або релігійними поглядами - за варіантом № 2. У випадку передбачення на вивчення захисту Вітчизни однієї години на тиждень навчання здійснюється за варіантом № 3, а матеріал вивчається у стислому вигляді.

 
:whitewolf  |   |  1835
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення художньо-естетичного циклу у 2010/2011 навчальному році

Художньо-естетичний цикл


   Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року - впровадження нового змісту освіти в 10 класі старшої школи. Предметом художньо-естетичного циклу, що вивчатиметься учнями 10 класу всіх профілів і напрямів, є художня культура.
   Як зазначено в Концепції профільного навчання в  старшій  загальноосвітній школі, нова редакція якої затверджена наказом МОН від  11.09.2009 № 854,  старша школа має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Згідно з Концепцією, профільне навчання в 10 - 11 класах здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний,  спортивний. Кожен профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором.
   Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти. Таким є предмет «Художня культура», що вивчатиметься учнями 10-11 класів 0,5 години на тиждень.
   У Концепції профільного навчання зазначено: профільні загальноосвітні предмети – це предмети,  що реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю.  Профільні предмети вивчаються поглиблено і передбачають  більш  повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних технологій навчання;   організації дослідницької, проектної діяльності; профільної навчальної практики учнів тощо.
   Профільні предмети забезпечують також прикладну спрямованість навчання за рахунок інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в т.ч. й професійній, яка визначається специфікою профілю навчання. У 10-11 класах художньо-естетичного напряму художня культура є профільним предметом і вивчатиметься 4 години на тиждень. Учні 11-х  класів художньо-естетичного напряму також вивчатимуть естетику 1 годину на тиждень.

 
:whitewolf  |   |  1634

Интересное

Меню
Друзі

Архів

Ми Вконтакті! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Захист прав дитини

*****

*****
Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика